Tiểu thuyết Quỳnh Dao

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 5)

Hồi thứ 5 Mấy hôm sau, vua Càn Long cho triệu các vi đại thần tâm phúc trong triều, thảo luận về chuyện của

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 4)

Hồi thứ 4 Tiểu Yến Tử nào có biết là trong những ngày cô ta nằm mê man trong cung vua, thì Tử Vy,

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 3)

Hồi thứ 3 Vua Càn Long năm đó vừa tròn năm mươi. Tuy đã đứng tuổi nhưng trông còn rất trẻ và khỏe. Lưng

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 2)

Hồi thứ 2 Tử Vy và Tiểu Yến Tử gặp nhau lần thứ hai, nửa tháng sau đó. Hôm ấy, Tử Vy đang ở

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 1)

Hoàn Châu Cát Cát Quỳnh Dao Hồi thứ nhất Bắc Kinh. Những năm thời vua Càn Long, Tử Vy cùng a đầu Kim Tỏa

Tiểu thuyết “Ánh mắt đa tình” – Phần I

Vũ Trần Như Thủy – Đang đắm mắt nhìn đám mây trắng treo lơ lững giữa vòm trời xanh ngăn ngắt, để so sánh