Tiểu thuyết Quỳnh Dao Archive

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 5)

Hồi thứ 5 Mấy hôm sau, vua Càn Long cho triệu các vi đại thần tâm phúc trong triều, thảo luận về chuyện của Tiểu Yến Tử. - Trẫm thật không ngờ chuyện xảy ra đã khá

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 4)

Hồi thứ 4 Tiểu Yến Tử nào có biết là trong những ngày cô ta nằm mê man trong cung vua, thì Tử Vy, Kim Tỏa, Liễu Thanh và Liễu Hồng ngày ngày sục sạo khắp thành

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 3)

Hồi thứ 3 Vua Càn Long năm đó vừa tròn năm mươi. Tuy đã đứng tuổi nhưng trông còn rất trẻ và khỏe. Lưng thẳng, mắt sáng, làm vua trên hai mươi năm trên một nước rộng

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 2)

Hồi thứ 2 Tử Vy và Tiểu Yến Tử gặp nhau lần thứ hai, nửa tháng sau đó. Hôm ấy, Tử Vy đang ở trạng thái chán nản. Bởi lẽ đến Bắc Kinh khá lâu rồi, mà

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 1)

Hoàn Châu Cát Cát Quỳnh Dao Hồi thứ nhất Bắc Kinh. Những năm thời vua Càn Long, Tử Vy cùng a đầu Kim Tỏa đến Bắc Kinh đã gần tháng nay và hai người ngày nào cũng

Tiểu thuyết “Ánh mắt đa tình” – Phần I

Vũ Trần Như Thủy – Đang đắm mắt nhìn đám mây trắng treo lơ lững giữa vòm trời xanh ngăn ngắt, để so sánh xem cuộc sống hiện tại của mình có đơn độc như đám mây