Tiểu Thuyết Nước Ngoài

Ông già và biển cả Ernest Hemingway ( phần 5 )

Chương 9 “Mày nghĩ quá nhiều, lão già ạ”, lão nói lớn. Nhưng mày hả dạ khi giết con dentuso, lão nghĩ. Nó sống

Ông già và biển cả Ernest Hemingway ( phần 4 )

Chương 7 Bàn tay phải nắm chặt sợi dây, đùi lão kẹp lấy bàn tay khi lão dồn hết sức nặng tựa vào mạn

Ông già và biển cả Ernest Hemingway ( phần 3 )

Chương 5 “Nếu muốn thì mày cứ co quắp đi. Biến thành cái vuốt ấy. Cũng sẽ chẳng làm mày tốt lành hơn gì

Ông già và biển cả Ernest Hemingway ( phần 2 )

Chương 3 Lão dừng chèo, lôi ra sợi dây câu nhỏ đằng mũi thuyền. Dây câu này có đáy thép và lưỡi câu cỡ

Ông già và biển cả Ernest Hemingway ( phần 1 )

Chương 1 Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không

Ai Cập huyền bí Paul Brunton ( phần 3 )

Chương 5: Nhà phù thủy thành Cairo Tại Cairo, người ta sống trong hai thế giới khác nhau. Bạn lọt vào thế giới Ả

Ai Cập huyền bí Paul Brunton ( phần 2 )

Chương 3: Ngọn Kim Tự Tháp Những vị vua Ai Cập Pharaon nay đã hóa ra người thiên cổ, nhưng ngày nay họ còn

Ai Cập huyền bí Paul Brunton ( phần 1 )

Chương 1: Một đêm với Thần tượng Sphinx Người du khách cuối cùng đã về; người hướng dẫn viên cuối cùng đã lập lại

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 5)

Hồi thứ 5 Mấy hôm sau, vua Càn Long cho triệu các vi đại thần tâm phúc trong triều, thảo luận về chuyện của

Hoàn Châu Cách Cách Quỳnh Dao ( Phần 4)

Hồi thứ 4 Tiểu Yến Tử nào có biết là trong những ngày cô ta nằm mê man trong cung vua, thì Tử Vy,