Tiểu Thuyết Kim Dung Archive

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 12 – KHÁNG LONG HỮU HỐI

Hoàng Dung đang định xé con gà ra, sau lưng chợt có người nói: - Xé làm ba. Phần cái phao câu để cho ta! Hai người giật nảy mình, sau lưng có người lén tới như

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 11 – TRƯỜNG XUÂN NHẬN THUA

Sa Thông Thiên thấy sư đệ nguy hiểm vội tung người vọt qua gạt phát trảo của Mai Siêu Phong. hai người cổ tay chạm nhau đều cùng thấy cánh tay tê chồn. trong lòng hoảng sợ.

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 10 – OAN GIA GẶP GỠ

Hoàn Nhan Khang chợt nhìn thấy Dương Thiết Tâm, sau cơn hoảng sợ lập tức nhận ra, kêu lớn một tiếng: - A, té ra là ngươi! Rồi nhấc thương sắt lên đánh ra hai chiêu Hành

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 9 – THƯƠNG SẮT CÀY HƯ

Quách Hoàng hai người tới hậu viện Triệu Vương phủ, vượt tường vào trong. Hoàng Dung dịu dàng nói: - Công phu khinh công của ngươi cao cường thật! Quách Tĩnh đang nằm phục dưới chân tường

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 8 – CHỨNG TỎ BẢN LĨNH

Vương Xử Nhất cước bộ rất mau, không bao lâu đã ra tới ngoài thành, lại chạy thêm vài dặm, tới phía sau một ngọn núi. Y không ngừng gia tăng cước bộ, có ý muốn dò

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 7 – TỈ VÕ CHIÊU THÂN

Giang Nam lục quái và Quách Tĩnh ngày đi đêm nghỉ tiến về phía đông nam, đường đi không phải một ngày, qua khỏi vùng sa mạc thảo nguyên. Hôm ấy còn cách Trương Gia Khẩu không

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 6 – NGHI TRẬN ĐẦU NON

Trong trướng, lục quái hạ giọng bàn bạc. Hàn Tiểu Oanh nói: - Người ấy truyền thụ nội công thượng thặng cho Tĩnh nhi, dĩ nhiên không có ác ý. Toàn Kim Phát nói: - Nhưng sao

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 5 – CUNG LOAN BẮN ĐIÊU

Đoàn người xuống khỏi gò, đi không bao lâu chợt nghe phía trước có tiếng thú dữ gầm rít từng hồi từng hồi vang tới. Hàn Bảo Câu kéo cương thúc ngựa phóng về phía trước, được

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 4 – HẮC PHONG SONG SÁT

Hàn Tiểu Oanh sải chân chạy mau về phía Đông bắc, khom người nhìn qua một cái rồi lập tức chạy trở lại, nói: - Bên đó mỗi đống có bảy cái, đều là đầu người chết,

Tiểu thuyết – Anh Hùng Xạ Điêu – HỒI 3 – GIÓ CÁT SA MẠC

Các sư trong chùa thấy Tiêu Mộc viên tịch đều đau thương khóc lóc. Có người băng bó giúp vết thương cho những người bị thương, dìu vào khách xá. Chợt nghe trong cái vạc đồng dưới